1-3/16'' White Porcelain / Satin Chrome Knob

1-3/16'' White Porcelain / Satin Chrome Knob

Manufacturer: Amerock, Item #951-30G
  • Projection: 1-1/9"
Retail Price  $2.79
Sale Price  $2.24
Finish   White Porcelain / Satin Chrome


  Quantity